ORGANIC-BALANCE®

Descrierea preparatului

Preparatul conține:

  • Bacterii mobilizatoare de fosfor și potasiu;
  • Ciuperci saprofite;
  • Stabilizatori organici, substanțe biologic active, vitamine, fermenți pentru descompunerea resturilor vegetale;
  • Concentrat de microorganisme vii: bacterii-antagoniști naturali ai ciupercilor patogene și celule vii ai bacteriilor Bacillus subtilis, Аzotobacter chroococcum, Paenibacillus polymyxa ș.a., concentrația 1×108– 1х109 UFC/cm3

Efectul preparatului:

  • oprește dezvoltarea bolilor provocate de ciuperci și bacterii;
  • însănătoșește solul și îl populează cu microorganisme efective;
  • îmbunătățește regimul de hrană cu azot, fosfor și potasiu;
  • crește fertilitatea solului;
  • descompune efectiv resturile vegetale;
  • îmbunătățește structura solului.

Termenul de valabilitate:

24 luni de la data de producere la temperatura de păstrare de la 4 °С la 10 °С sau 12 luni la temperatura de păstrare de la 10 °C la 15 °C

 

 

Recomandări de aplicare

Modalitatea de aplicare a preparatului în câmp deschis, seră, livadă Normele recomandate de aplicare
Pregătirea soluției de lucru Termenul de aplicare
Însănătoșirea solului primăvara 10 ml / 5 l apă /1 ar 1 dată pe sezon și 1 dată după recoltare (în sere)
Însănătoșirea solului primăvara 20 ml/5 l apă /1 ar 1 dată pe sezon
Descompunerea resturilor vegetale toamna 20 ml/5 l apă /1 ar 1 dată pe sezon
Însănătoșirea solului la florile de cameră 5 ml/2 l apă O dată cu udarea solului 1 dată pe lună

Cu soluția pregătită se prelucrează uniform suprafața solului (primăvara) și a resturilor vegetale (toamna). Solul prelucrat se afânează și se amestecă cu ajutorul greblei.

 

ORGANIC-BALANCE® - pentru un sol mai sănătos și fertil